Privacybeleid

Privacybeleid

VONQT Onderwijsadvies gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van VONQT Onderwijsadvies diensten en producten. In dit privacy statement staat beschreven hoe VONQT Onderwijsadvies omgaat met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.


VONQT Onderwijsadvies:


VONQT Onderwijsadvies maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk.

Daarnaast maakt VONQT Onderwijsadvies op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van Google Analytics 4. 

VONQT Onderwijsadvies heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te beschermen is IP-anonimiseren ingeschakeld. IP-anonimisering werkt door het laatste octet van het IP-adres te verwijderen. Hierdoor is het onmogelijk een individuele gebruiker rechtstreeks met enkel het verzamelde IP-adres te identificeren. Omdat de vergaarde informatie uitsluitend wordt gebruikt voor analyse door VONQT Onderwijsadvies, is ‘gegevens delen’ met Google en derde partijen voor welk doel dan ook, buiten de hiervoor bedoelde analytics, uitgezet en derhalve expliciet niet toegestaan. VONQT Onderwijsadvies maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel dient u als gebruiker hierover geïnformeerd te worden.


VONQT Onderwijsadvies verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de financiële administratie.


VONQT Onderwijsadvies draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van VONQT Onderwijsadvies die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.


VONQT Onderwijsadvies verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in opdracht van u of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. VONQT Onderwijsadvies kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent VONQT Onderwijsadvies onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.


U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens.

Verzoeken kunnen worden gezonden naar privacy@vonqt.nl.

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met VONQT Onderwijsadvies via privacy@vonqt.nl. Er zal zo snel mogelijk gereageerd worden op uw vraag of klacht en geïnformeerd over de verdere afhandeling ervan.